Wydarzenia w Kaliszu

Antysemisckie wysąpienia w Kaliszu 11 listopada

11 listopada 2021 r. w Kaliszu podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości doszło do wydarzeń, które nigdy i nigdzie nie powinny mieć miejsca. Były to akty nienawiści i pogardy wobec mniejszości żydowskiej – wobec tych, z którymi nasi ojcowie wspólnie budowali Polskę, wspólnie walczyli o wolność.

Manifestacja tych okrutnych postaw szokuje, przeraża, prowokuje do refleksji… Dokąd zmierza kraj, w którym dochodzi do takich – pełnych wrogości i agresji – wystąpień?

Jesteśmy obywatelami Polski. Wyrażamy sprzeciw wobec przejawów ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu i szowinizmu. Jesteśmy nimi oburzeni i rozgoryczeni. Nie zgadzamy się na okrucieństwo, na niszczenie jedności w naszym kraju.

Żądamy pociągnięcia do odpowiedzialności i ukarania osób nawołujących do nienawiści, depczących chlubną historię Polski, bezczeszczących wspaniałe dziedzictwo narodowe, jakim jest Statut Kaliski.

Jest nam wstyd, odczuwamy gorycz i ból z powodu milczenia władz, przyzwolenia na postawy złe i nikczemne.

Polska odzyskała niepodległość, ponieważ walczyli o nią WSZYSCY obywatele, również ci, którzy stanowili mniejszość narodową bądź religijną. I oni kochali Polskę, i oni przelewali swoją krew w imię wolności.

Życzymy Polsce – naszej Ojczyźnie – by w miejsce nienawiści niektórych grup względem innych zapanował szacunek, wdzięczność i dobro!

Fundacja Polania

______________________________________________________________________________________________________________

On the 11th of November, during the celebration of the National Independence Day in the city of Kalisz, happened something, that never, and nowhere should have happened. Acts of hate and contempt towards the Jewish minority in Poland – towards those, with whom our forefathers together were building Poland, and together fought for its freedom.

Manifesting such cruel attitudes brings shock, horror and provokes reflection – towards what kind of future is heading a country, in which such hostile act are being performed?

We are Polish citizens, and we object to all signs of xenophobia, rasizm, antisemitism and shovinism. We express our shock and disappointment. We do not agree to cruelty, to attempts to destroy the unity in our country.

We demand, that those encouraging to hatred and defiling the noble achievments of Polish history and our national heritage, like the Statutes of Kalisz, be made responsible for their acts and prosecuted.

We feel ashamed, embittered and disappointed by the silence of Polish authorities not reacting to the above, apparently tolerating bad attitudes and bad actions.

Poland regained independence, due to the fact, that ALL its citizens strived for it, including those, that constituted national or religious minority. They also loved Poland, and they sacrificed their lives for it.

We wish Poland, our Fatherland, that instead of hatred of one group against another, there would be mutual respect, thankfulness and goodness. 

The Polania Foundation

Leave a Comment