ŻYCZENIA DLA IZRAELA

Najlepsze życzenia dla Izraela w 76 rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.
„Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!”

Am Israel Chaj!

Best wishes to Israel on the anniversary of the signing of the Declaration of Independence.
“May there be peace within your walls and safety within your palaces!”