Sprzeciw wobec antysemickim aktom posła Brauna

Wyrażamy stanowczy sprzeciw i jest nam wstyd za haniebny przejaw antysemityzmu wyrażony dziś w działaniu posła Grzegorza Brauna.

Zapaliliśmy szóstą świecę chanukową.. Życzymy wszystkim radości w świętowaniu! Bo światło zawsze rozprasza mrok, dobro góruje nad złem, a szacunek rozprasza pychę…