Podziękowania za 2015 rok

Szalom Drodzy!

Dziękujemy za Wasze zaufanie i udział w pomocy wielu potrzebującym!

Przekazane przez Was środki finansowe przeznaczyliśmy na następujące cele:

  • Systematyczne, comiesięczne wsparcie 10 rodzin we Lwowie. Szczególną troską otaczamy rodziny wielodzietne oraz ludzi starszych i samotnych. Przekazujemy im nie tylko pieniądze, ale również zabezpieczamy ich poprzez paczki z artykułami żywnościowymi, odzieżą, obuwiem, artykułami kosmetycznymi, etc.

1 Lwow

  • Pomoc zdecydowanym na aliję do Izraela. W ubiegłym roku sfinansowaliśmy emigrację wdowy z dziesięciorgiem dzieci. Obecnie pragniemy umożliwić wyjazd wdowie z dwojgiem małych dzieci (zebraliśmy już na ten cel 80% potrzebnych środków).

2 rodzina 10 osob.3

  • Opiekę finansową nad imigrantami w Izraelu znajdującymi się w wyjątkowo trudnej sytuacji bytowej. W ubiegłym roku troszczyliśmy się o rodzinę z Ukrainy, której ojciec oraz syn są niepełnosprawni i nie mogą podjąć pracy zarobkowej.

3

  • Prowadzenie stołówki w Zaporożu (100 km od terenów, na których trwają działania wojenne). Żywimy tam ludzi starszych, chorych, uciekinierów i innych potrzebujących. Dotychczas stołówka karmi 58 osób. Pragniemy zwiększyć tą liczbę.. Jest to jednak uzależnione od środków, którymi będziemy dysponować. Koszt jednego obiadu wynosi bowiem: 1,60 $.

5 stolowka

  • Rozwijanie więzi z gminą żydowską w Korsuniu, którą odwiedzamy każdego roku wspierając finansowo najbiedniejszych oraz uczestnicząc w pracach codziennych.

5 korsun

  • Pomoc ludności z okolic Ługańska i Doniecka.

  • Wsparcie żydowskich uchodźców w schronisku pod Kijowem oraz uciekinierów wojennych osiadłych we Lwowie.

  • Pomoc przybyłym z Krymu do ośrodka uchodźców pod Warszawą.

Obok błogosławieństwa finansowego staramy się zawozić naszym podopiecznym radość, nadzieję i Boży szalom! W grudniu zeszłego roku, w czasie świat Chanuki zorganizowaliśmy wyjazd grupy osób z Krakowa, Legnicy i Warszawy do Lwowa. Pragnęliśmy świętować wspólnie ze znanymi rodzinami. To był niezwykły czas! Serca wszystkich zostały poruszone, podniesione, wypełnione wdzięcznością do Boga, który jest Dobry!

6

Dziękujemy Wam wszystkim za finansowe wsparcie fundacji! Za dar Waszych serc! Staraliśmy się wykorzystać każdą złotówkę tak, aby trafiła bezpośrednio
do potrzebujących. Wasza ofiarność sprawiła, że mogliśmy zanieść konkretną pomoc dla najbiedniejszych i cierpiących z narodu wybranego. Ufamy, że w ten sposób jesteśmy w harmonii z Duchem Świętym, który mówił przez apostoła Pawła w liście do Rzymian 15; 27b …
skoro bowiem nie–Żydzi otrzymali udział w ich [Żydów] dobrach duchowych, to zobowiązani są usłużyć im w dobrach materialnych.

Niech Wam Bóg błogosławi natrzęsioną miarą!

Leave a Comment