ŻYCZENIA DLA IZRAELA

14 maja 1948 r. została podpisana Deklaracja Niepodległości Izraela. Z okazji 72 rocznicy tej wspaniałej chwili życzymy wszystkim naszym izraelskim przyjaciołom życia w wolności i pokoju.

Dla moich braci i sióstr
Dla moich wszystkich przyjaciół
Wołam o pokój i modlę się
Szalom wam!
Szukam dobra waszego
Ze względu na Pana
I błogosławię wam
Szukam dobra waszego
Ze względu na Boga
Na jego święty dom.”

Leave a Comment