Żydowski Kraków po wojnie – mosty łączące przeszłość z teraźniejszością.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie kulturalne, które odbędzie się w dniach 13 i 15 września 2019 roku.

Odarci z utraconego obywatelstwa, przynależności narodowej, utraconej tożsamości,
a nawet związku z rodzimym krajobrazem, wyjeżdżaliśmy stąd na dobre,
zabierając razem z nami cząstkę tamtej, ówczesnej Polski”

(z przemowy Michała Sobelmana do tomiku poezji Ewy Herbst „Dokument podróży. Wiersze”)

Nasze miasto, Kraków, szczyci się spuścizną różnorodnego bogactwa kulturowego. W powstaniu tego dziedzictwa miało swój udział wiele pokoleń Polaków a także liczni przedstawiciele mniejszości narodowych, w tym Żydzi, którzy kilkaset lat temu znaleźli w Krakowie schronienie i zapuścili tu swoje korzenie. W zamian wnieśli w życie miasta dorobek swej pracy, światłą myśl oraz religijną tradycję judaizmu. Chcemy pamiętać o naszej wspólnej historii. Dlatego od 2016 roku organizujemy wydarzenia artystyczne przywracające pamięć o obecności Żydów w dziejach Krakowa.

Kontynuując nasze projekty z lat poprzednich w tym roku organizujemy wydarzenie kulturalne pn. „Żydowski Kraków po wojnie – mosty łączące przeszłość z teraźniejszością”.

W dniach 13 i 15 września 2019 roku odbędzie się spotkanie ze świadkami historii, prelekcja dr hab. prof. Łukasza Tomasza Sroki pt. „Żydzi w powojennym Krakowie (od stycznia 45′ do wydarzeń Marca 68′), pomiędzy rozpaczą, nadzieją i zwątpieniem” oraz koncert muzyczny w synagodze Tempel.

W trakcie tych spotkań pragniemy podjąć refleksję nad powojennymi losami żydowskich mieszkańców naszego miasta oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania:

– Dlaczego Żydzi, którzy przetrwali Zagładę i powrócili do swoich domów z obozów koncentracyjnych oraz miejsc zsyłki, nie mogli tu pozostać i odbudowywać swego życia na ziemi, którą kochali jak własną ojczyznę?

– Dlaczego nie potrafiliśmy razem tworzyć wspólnego domu, wspólnej ojczyzny?

– Czy w odzyskanej po wojnie Polsce wszyscy jej obywatele mieli równe prawa i byli jednakowo chronieni przed przemocą?

– Jaki jest bilans strat: społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i duchowych, spowodowanych masową emigracją Żydów?

Zapraszamy wszystkich do udziału w celebrowaniu pamięci i życia.

_________________________________________________________________________

Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa

link do Miejskiej Platformy Internetowej: www.krakow.pl

Leave a Comment