Żydowski Kraków – historia, tradycja, muzyka

10 września 2017 | Kraków

„Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”.
Mojżesz ben Israel Isserles (Remu)

Te słowa krakowskiego uczonego, naczelnego rabina tutejszej gminy żydowskiej, zostały wypowiedziane w wieku XVI. Przypominamy je dzisiaj, patrząc na historię Krakowa – miasta, w którym splatają się dzieje chrześcijan i Żydów. Czasy bywały różne, często trudne i burzliwe, a mimo to – ponad wszelkimi zawirowaniami – tworzyła się kultura, rozwijało się życie… Kwitła duchowa różnorodność. Ten twórczy czas został dramatycznie przerwany przez wybuch II wojny światowej…

W 1939 roku w Krakowie mieszkało ponad 60 tys. Żydów. Większość zmuszono do wysiedlenia, a pozostałych (ok. 17 tys. osób) osadzono w getcie – wyodrębnionej i zamkniętej dzielnicy miasta, którą utworzono w 1941 roku. W ciągu dwóch lat ponad połowę zgromadzonych tam Żydów wywieziono do obozów śmierci. W marcu 1943 roku getto zostało ostatecznie zlikwidowane, a jego mieszkańcy trafili do obozu pracy w pobliskim Płaszowie. Tych, którzy przeżyli, wywieziono do obozów zagłady…
Wojnę przeżyło ok. 3 tys. krakowskich Żydów.

Pamiętamy o naszych sąsiadach, żydowskich mieszkańcach Krakowa; o ich obecności na tej ziemi – życiu i działaniach które wzbogaciły nasze miasto.

Rok temu wspominaliśmy krakowskich Żydów, idąc w Marszu Pamięci i Życia. Pragniemy to „dzieło pamięci” kontynuować, organizując kolejny marsz. Przejdzie on ulicami Krakowa 10 września 2017 roku. Rozpoczniemy go spotkaniem na Placu Bohaterów Getta. Będziemy wspominać losy krakowskich Żydów – wyrażone w słowach, w przedstawieniu teatralnym, w utworach muzycznych. Uczcimy poetę Mordechaja Gebirtiga oraz aptekarza Tadeusza Pankiewicza. Następnie przejdziemy przez most na Kazimierz, symbolicznie odwracając kierunek „ze śmierci ku odradzającemu się życiu”. Towarzyszyć nam będą współcześnie żyjący i działający Żydzi krakowscy. Marsz zakończymy koncertem w synagodze Tempel.

Zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnym wspominaniu żydowskiego Krakowa: jego historii, tradycji i muzyki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Leave a Comment