ZAPROSZENIE DLA CHCĄCYCH POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ- studia podyplomowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na interdyscyplinarne studia podyplomowe RELACJE CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIE, organizowane we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Ze względu na szczególną rangę i znaczenie studiów dla dialogu międzyreligijnego oraz między Rzeczpospolitą Polską i Państwem Izrael zostały one objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Moduły Koegzystencja, Zagłada, Dialog obejmują tematy:
Korzenie historyczne wzajemnych relacji * Judaizm klasyczny * Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej dawniej i dziś * Nowożytny antysemityzm * Myśl chrześcijańska i żydowska „po Auschwitz” * Judaizm współczesny * Nauczanie Kościoła katolickiego o judaizmie * Teologia dialogu * Stosunki polsko-żydowskie * Metodyka nauczania o historii Żydów, Zagładzie i relacjach chrześcijańsko-żydowskich

WŚRÓD WYKŁADOWCÓW M.IN.:
bp dr hab. Grzegorz RYŚ i ks. prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI – UPJPII;
Nili AMIT i Piotr KOWALIK – Muzeum POLIN;
dr hab. Michał GALAS i dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA – UJ;
dr Piotr SETKIEWICZ i dr Piotr TROJAŃSKI – MCEAH;
ks. dr Manfred DESELAERS – CDiM;
dr Maciej KOZŁOWSKI – b. ambasador RP w Izraelu.

Rekrutacja internetowa: 16 sierpnia – 7 października 2016 (semestr zimowy),
15 stycznia – 25 lutego 2017 (semestr letni)

Koszt: 3000 zł (możliwa płatność w 3 ratach) plus opłata rekrutacyjna 100 zł

Zajęcia odbywają się 5 razy w semestrze, w piątki (16.00– 19.15) i soboty (8.15–19.15), w Krakowie i Oświęcimiu oraz Warszawie (1 lub 2 zjazdy).

plakat-relacje-chrzescijansko-zydoskie-studia-podyplomowe

BLIŻSZE INFORMACJE
www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl
www.facebook.com/kosciolwdialogu/

KONTAKT
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1;

tel. 12 430-07-50; kom. 511 459 897
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

Leave a Comment