Stoimy z Ukrainą! Modlimy się o Ukrainę! We stand with Ukraine! We pray for Ukraine!

Wierchowna Rada Kijów

Leave a Comment