Istniejemy, żeby:

Dążyć do kształtowania w Polsce kultury gościnności i życzliwości wobec mniejszości narodowych.

Zachowywać pamięć dziedzictwa współistnienia Polaków i Żydów na naszej ziemi.

Wspierać, nieść pomoc i nadzieję wielu biednym, słabym, skrzywdzonym oraz samotnym; na Ukrainie i w Izraelu.


Marzymy o:

Ponaddenominacyjnej jedności wierzących Bogu.

Przybliżeniu rozumienia świąt opisanych w Biblii.

Odkrywaniu nowych dróg okazania wsparcia narodowi żydowskiemu.