Studium Biblii (grupa męska i kobieca)

Studium Biblii (grupa męska i kobieca)

„Szczęśliwy (…), kto ma upodobanie w zakonie Pana i prawo Jego rozważa dniem i nocą”
Psalm 1, 2

 

„Na drodze Twoich pouczeń znajduje radość większa niż z wielkiego bogactwa ”
Psalm 19, 14