Otaczamy opieką rodziny we Lwowie

Otaczamy opieką rodziny we Lwowie

Systematycznie, co miesiąc jeździmy do Lwowa i okolic z pomocą finansową, materialną i duchową. Są to wzruszające, budujące i radosne spotkania i przyjaźnie, których od trzech lat doświadczamy.

Naszymi podopiecznymi są rodziny wielodzietne, półsieroty, chorzy oraz rodziny, w których rodzice są pozbawieni świadczeń socjalnych.