Pascha 2017

8 kwietnia 2017 | Kraków, ul. Franciszkańska 4 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Formularz...
Podsumowanie Marszu Pamięci i Życia w Krakowie

Podsumowanie Marszu Pamięci i Życia w Krakowie

W niedzielę 11 września 2016 roku odbył się Marsz pamięci i życia, upamiętniający wielowiekową obecność Żydów w Krakowie. Chrześcijanie i Żydzi z różnych miejsc świata przeszli wspólnie ulicami Krakowa rozmyślając nad łączącymi nas przez wieki relacjami. Wydarzenie objęte honorowym patronatem prezydenta miasta, uświetnili swoją obecnością m.in. ambasador Izraela w Polsce – Anna Azari, zastępca prezydenta miasta – Andrzej Kulig, biskup Grzegorz Ryś, przedstawiciel władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesor Zdzisław Mach, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – Tadeusz Jakubowicz, rabin Avi Baumol, przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu – Lili Haber, duchowieństwo z kościołów różnych denominacji. Podczas marszu wspominaliśmy dzieje naszej wspólnej historii. Na Placu Wolnica, w miejscu pogromu z 1945 roku – przepraszaliśmy za antysemityzm i nieprawość. Przed pomnikiem Ofiar Holokaustu oddaliśmy głos Niemcom – potomkom sprawców Zagłady, którzy w uniżeniu i skrusze wzięli odpowiedzialność za swoich przodków. Ogłaszając jednocześnie, że kochają Żydów i Szoah nigdy nie może się powtórzyć! Po tych ważnych deklaracjach przeszliśmy do Synagogi Tempel na koncert finałowy. Tam, przy dźwiękach muzyki granej przez zespół Jarmuła Band, tańcach i błogosławieństwie – celebrowaliśmy życie! Mimo, że wśród nas już niewielu Żydów pozostało, chcemy ocalić pamięć po nieobecnych. Marsz Pamięci i Życia był manifestacją tęsknoty za naszymi sąsiadami, smutku z powodu ich braku, wstydu z powodu naszych względem nich przewinień, radości i nadziei na wspólną przyszłość.                            ...
ZAPROSZENIE DLA CHCĄCYCH POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ- studia podyplomowe

ZAPROSZENIE DLA CHCĄCYCH POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ- studia podyplomowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na interdyscyplinarne studia podyplomowe RELACJE CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIE, organizowane we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Ze względu na szczególną rangę i znaczenie studiów dla dialogu międzyreligijnego oraz między Rzeczpospolitą Polską i Państwem Izrael zostały one objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Moduły Koegzystencja, Zagłada, Dialog obejmują tematy: Korzenie historyczne wzajemnych relacji * Judaizm klasyczny * Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej dawniej i dziś * Nowożytny antysemityzm * Myśl chrześcijańska i żydowska „po Auschwitz” * Judaizm współczesny * Nauczanie Kościoła katolickiego o judaizmie * Teologia dialogu * Stosunki polsko-żydowskie * Metodyka nauczania o historii Żydów, Zagładzie i relacjach chrześcijańsko-żydowskich WŚRÓD WYKŁADOWCÓW M.IN.: bp dr hab. Grzegorz RYŚ i ks. prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI – UPJPII; Nili AMIT i Piotr KOWALIK – Muzeum POLIN; dr hab. Michał GALAS i dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA – UJ; dr Piotr SETKIEWICZ i dr Piotr TROJAŃSKI – MCEAH; ks. dr Manfred DESELAERS – CDiM; dr Maciej KOZŁOWSKI – b. ambasador RP w Izraelu. Rekrutacja internetowa: 16 sierpnia – 7 października 2016 (semestr zimowy), 15 stycznia – 25 lutego 2017 (semestr letni) Koszt: 3000 zł (możliwa płatność w 3 ratach) plus opłata rekrutacyjna 100 zł Zajęcia odbywają się 5 razy w semestrze, w piątki (16.00– 19.15) i soboty (8.15–19.15), w Krakowie i Oświęcimiu oraz Warszawie (1 lub 2 zjazdy). BLIŻSZE INFORMACJE www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl www.facebook.com/kosciolwdialogu/ KONTAKT Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1; tel. 12 430-07-50; kom. 511 459 897 e-mail:...