Stanowisko Fundacji Polania wobec nowelizacji ustawy o IPN

W związku z zaistniałą sytuacją polityczną i rozbudzeniem w Polsce antagonistycznych nastrojów po nowelizacji ustawy o IPN Fundacja Polania wyraża swoje zaniepokojenie i ból. Proces zrozumienia i pojednania, nad którym przez wiele lat z ogromnym wysiłkiem pracowały zarówno strona polska, jak i izraelska, może zostać zaprzepaszczony. Z tego powodu czujemy wstyd. Obawiamy się, iż ustawa wywrze niszczący wpływ na stosunki między Polską a Izraelem. Rozumiemy wzburzenie wielu Żydów. Łączymy się z nimi w poczuciu lęku, że ich rodzinne wspomnienia mogą zostać zaprzeczone. Pragniemy pozostawać w bliskich relacjach z naszymi przyjaciółmi narodowości żydowskiej w Polsce, Izraelu i innych krajach. Chcemy poznawać prawdę o losach polskich Żydów. Pragniemy z nimi być, rozumieć ich, pamiętać ich historię. I tworzyć wspólną przyszłość.                                                                                                                              Fundacja...

70 lat Izraela

W dniach 13-15 maja 2018 roku w Jerozolimie odbędzie się Marsz Narodów z okazji 70 rocznicy utworzenia państwa Izrael. Zapraszamy do udziału! March of the Nations 2018 Israel Pójdą liczne narody i powiedzą: Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem Czy spotkamy się w tym roku w Jerozolimie? Zarejestruj się już dziś! (Ks. Micheasza 4:2).  ...

Żydowski Kraków – historia, tradycja, muzyka

10 września 2017 | Kraków „Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”. Mojżesz ben Israel Isserles (Remu) Te słowa krakowskiego uczonego, naczelnego rabina tutejszej gminy żydowskiej, zostały wypowiedziane w wieku XVI. Przypominamy je dzisiaj, patrząc na historię Krakowa – miasta, w którym splatają się dzieje chrześcijan i Żydów. Czasy bywały różne, często trudne i burzliwe, a mimo to – ponad wszelkimi zawirowaniami – tworzyła się kultura, rozwijało się życie… Kwitła duchowa różnorodność. Ten twórczy czas został dramatycznie przerwany przez wybuch II wojny światowej… W 1939 roku w Krakowie mieszkało ponad 60 tys. Żydów. Większość zmuszono do wysiedlenia, a pozostałych (ok. 17 tys. osób) osadzono w getcie – wyodrębnionej i zamkniętej dzielnicy miasta, którą utworzono w 1941 roku. W ciągu dwóch lat ponad połowę zgromadzonych tam Żydów wywieziono do obozów śmierci. W marcu 1943 roku getto zostało ostatecznie zlikwidowane, a jego mieszkańcy trafili do obozu pracy w pobliskim Płaszowie. Tych, którzy przeżyli, wywieziono do obozów zagłady… Wojnę przeżyło ok. 3 tys. krakowskich Żydów. Pamiętamy o naszych sąsiadach, żydowskich mieszkańcach Krakowa; o ich obecności na tej ziemi – życiu i działaniach które wzbogaciły nasze miasto. Rok temu wspominaliśmy krakowskich Żydów, idąc w Marszu Pamięci i Życia. Pragniemy to „dzieło pamięci” kontynuować, organizując kolejny marsz. Przejdzie on ulicami Krakowa 10 września 2017 roku. Rozpoczniemy go spotkaniem na Placu Bohaterów Getta. Będziemy wspominać losy krakowskich Żydów – wyrażone w słowach, w przedstawieniu teatralnym, w utworach muzycznych. Uczcimy poetę Mordechaja Gebirtiga oraz aptekarza Tadeusza Pankiewicza. Następnie przejdziemy przez most na Kazimierz, symbolicznie odwracając kierunek „ze śmierci ku odradzającemu się życiu”. Towarzyszyć nam będą współcześnie żyjący i...