Pamiętamy…

Dzisiaj, w rocznicę ataku terrorystycznego na synagogę w Pittsburghu, który miał miejsce 27 października 2018 roku wspominamy ofiary i modlimy się za ich rodziny. Pamiętamy także o ofiarach ataku na synagogę w Poway, ofiarach zamachu w Halle… Chcemy w ten sposób zareagować – podnieść głos przeciw postawom antysemityzmu i nienawiści. Wierząc jednocześnie, że dobro zwycięża...

Sprzeciw wobec przejawów antysemityzmu.

Protestujemy przeciwko haniebnym symbolom oraz wulgarnym napisom, jakie pojawiły się w żydowskie święto Rosz Ha-Szana (1 października br.) na ocalałym fragmencie muru krakowskiego getta. Nasze oburzenie i nasz wstyd są tym większe, że do podobnych antysemickich ataków dochodzi w Polsce: kraju przez wieki współtworzonym przez Żydów, gdzie – zaledwie kilkadziesiąt lat temu – dokonała się Zagłada. Historia tej ziemi uczy, do czego może doprowadzić lekceważenie pojedynczych aktów nienawiści. Dlatego już nigdy i nikomu nie wolno pozostać wobec nich...

Żydowski Kraków po wojnie…

W dniach 13-15 września 2019 roku odbyło się czwarte wydarzenie kulturalne z cyklu „Żydowski Kraków”. Tym razem upamiętniliśmy powojenne dzieje Żydów w Polsce. Zorganizowaliśmy dwa edukacyjne spotkania ze świadkami historii. Można było posłuchać o losach polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, których boleśnie dotknęła rzeczywistość Polski z czasów PRL-u. Obok wyjątkowych, bezcennych relacji o życiu konkretnych rodzin, odbył się wykład profesora Łukasza Tomasza Sroki nt. sytuacji Żydów w Polsce po II wojnie światowej – przedstawiony w formie ciekawej prezentacji oraz przejrzystej analizy badań socjologicznych. Po części edukacyjnej zaprosiliśmy uczestników na koncert muzyki do Synagogi Tempel. Wsłuchując się w utwory grane przez Joachima Mencla, zespołu Jarmuła Band oraz pieśni Chóru JCC – celebrowaliśmy czas, który mogliśmy przeżyć wspólnie z tymi, którzy musieli wyemigrować z Polski. Wśród uczestników gościliśmy liczną grupę z Izraela, a także przedstawicieli innych państw. Cieszymy się, że mimo wielu trudnych momentów w dziejach Polski, przykrych postaw wobec żydowskich obywateli możemy mieć wspólne nadzieje na lepszą przyszłość. Całe wydarzenie objęte było honorowym patronatem prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka...

Żydowski Kraków po wojnie – mosty łączące przeszłość z teraźniejszością.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie kulturalne, które odbędzie się w dniach 13 i 15 września 2019 roku. „Odarci z utraconego obywatelstwa, przynależności narodowej, utraconej tożsamości, a nawet związku z rodzimym krajobrazem, wyjeżdżaliśmy stąd na dobre, zabierając razem z nami cząstkę tamtej, ówczesnej Polski” (z przemowy Michała Sobelmana do tomiku poezji Ewy Herbst „Dokument podróży. Wiersze”) Nasze miasto, Kraków, szczyci się spuścizną różnorodnego bogactwa kulturowego. W powstaniu tego dziedzictwa miało swój udział wiele pokoleń Polaków a także liczni przedstawiciele mniejszości narodowych, w tym Żydzi, którzy kilkaset lat temu znaleźli w Krakowie schronienie i zapuścili tu swoje korzenie. W zamian wnieśli w życie miasta dorobek swej pracy, światłą myśl oraz religijną tradycję judaizmu. Chcemy pamiętać o naszej wspólnej historii. Dlatego od 2016 roku organizujemy wydarzenia artystyczne przywracające pamięć o obecności Żydów w dziejach Krakowa. Kontynuując nasze projekty z lat poprzednich w tym roku organizujemy wydarzenie kulturalne pn. „Żydowski Kraków po wojnie – mosty łączące przeszłość z teraźniejszością”. W dniach 13 i 15 września 2019 roku odbędzie się spotkanie ze świadkami historii, prelekcja dr hab. prof. Łukasza Tomasza Sroki pt. „Żydzi w powojennym Krakowie (od stycznia 45′ do wydarzeń Marca 68′), pomiędzy rozpaczą, nadzieją i zwątpieniem” oraz koncert muzyczny w synagodze Tempel. W trakcie tych spotkań pragniemy podjąć refleksję nad powojennymi losami żydowskich mieszkańców naszego miasta oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania: – Dlaczego Żydzi, którzy przetrwali Zagładę i powrócili do swoich domów z obozów koncentracyjnych oraz miejsc zsyłki, nie mogli tu pozostać i odbudowywać swego życia na ziemi, którą kochali jak własną ojczyznę? – Dlaczego nie potrafiliśmy razem tworzyć wspólnego domu, wspólnej ojczyzny? – Czy w odzyskanej po wojnie Polsce wszyscy jej obywatele...

Chór Nostalgia z Izraela.

11 czerwca 2019 r. w Krakowie odbył się występ chóru „Nostalgia” z Izraela. Mieliśmy niecodzienną możliwość i zaszczyt wysłuchać dźwięków muzyki żydowskiej, hebrajskich rytmów i pieśni w pełnym radości koncercie. Obok chóru „Nostalgia” wystąpili: chór JCC, grupa taneczna „Kachol” oraz zespół „Jarmuła Band”. Serdecznie dziękujemy oo. Franciszkanom za udostępnienie sal klasztoru, by wydarzenie mogło się...