II Międzynarodowa Konferencja Mesjańska

konferencjamesjanska-org

6  – 10 grudnia 2016 | Kraków, Tyniec